Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek Urzędu Gminy i GOPS w Trzebieszowie

Becikowe

„Becikowe” czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

To świadczenie przysługujące po narodzinach dziecka i wynosi 1 000,00 zł jednorazowo na każde urodzone dziecko.

Kto może uzyskać świadczenie?

Każdy, kto:

  • jest rodzicem nowo narodzonego dziecka,
  • jest opiekunem prawnym dziecka (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
  • jest opiekunem faktycznym dziecka (osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka).

Prawo do becikowego przysługuje zamieszkującym w Polsce obywatelom polskim oraz w określonych ustawowo przypadkach zamieszkującym w Polsce cudzoziemcom.

Jeśli mieszkasz poza Polską, np. w kraju UE i z tego względu nie przysługuje ci w Polsce becikowe – dowiedz się w kraju w którym mieszkasz, czy kraj ten  przyznaje pomoc finansową podobną do becikowego.

Osoby samotnie wychowujące dziecko, które nie mają zasądzonych alimentów lub innego dokumentu przyznającego alimenty potwierdzonego przez sąd (np. ugody lub aktu notarialnego), nie mogą uzyskać świadczenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy m.in. rodzic dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany czy sąd oddalił powództwo o przyznanie alimentów.

Jak uzyskać świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie trzeba:

  1. posiadać zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, które potwierdza opiekę medyczną od przynajmniej 10 tygodnia ciąży (nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko)
  2. spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 1922,00 zł netto na osobę w rodzinie.
  3. złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów należy w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub objęcia go opieką (prawną lub faktyczną).

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-becikowe