Jesteś tutaj: Start / Zadania

Zadania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Trzebieszów realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie, któryzostał powołany Uchwałą Nr XI/63/91 z Rady Gminy w Trzebieszowie z dnia 8 września 1991 r. Głównym celem Ośrodka jest pomoc mieszkańcom gminy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej GOPS wykonuje zadania pomocy społecznej w gminie oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163).