Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie wraz z 6 gminami z powiatu łukowskiego realizuje projekt pod nazwą "Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym jest Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej.

Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym.

 

W związku z realizowanym projektem rodziny i osoby korzystające z pomocy GOPS
w Trzebieszowie oraz przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej od listopada 2017 r. mają możliwość skorzystania z następujących usług:

-mediacje rodzinne,

- poradnictwo psychologiczne,

- poradnictwo prawne,

- poradnictwo psychologiczne dziecięce,

- pomoc psychiatry środowiskowego,

- terapia rodzinna,

- poradnictwo w zakresie problemów uzależnienia od hazardu,

- poradnictwo w zakresie przemocy domowej,

- poradnictwo obywatelskie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (25) 796 05 73.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie