POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie przystąpił do realizacji „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – Podprogram 2021” we współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.       

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876 i 2369 ze zm.), i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj : 

1542,20 zł  - dla  osoby samotnie gospodarującej 

1161,60 zł –  dla osoby w rodzinie

 

         W związku z koniecznością jak najszybszego ustalenia liczby osób  kwalifikujących się do tej formy pomocy, zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebieszowie pod nr telefonu (25) 796 05 73 lub 510 242 792.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie