Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie informuje, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952).  

W życie wchodzi 9 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym wszystkie aktywne karty uzyskają formę elektroniczną.

    Ustawa ta umożliwi m.in. korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny,  wyświetlanej w aplikacji mObywatel. Posiadacz aktywnej karty (niezależnie, czy posiadał kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.

     Aplikacja mObywatel umożliwia rezygnację z konieczności wnioskowania o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny. Dzięki tej aplikacji każdy posiadacz Karty, posiadający PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mlegitymację będzie mógł pobrać swoją Kartę w wersji elektronicznej.

     Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 roku.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie