Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Trzebieszowie przystąpił do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja programu na terenie Gminy Trzebieszów przebiegać będzie od. 12.05.2021 r.  do 31.12.2021 r.

Kwota dofinansowania wynosi: 12 642,00 zł

Całkowita wartość Programu stanowi kwota:  12 642,00 zł

Głównym celem Programu jest  wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Cele szczegółowe:

 

Na terenie Gminy Trzebieszów wsparciem Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objęte zostały 3 osoby niepełnosprawne w wymiarze 12 godzin miesięcznie przypadających na jedną osobę.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. Programu można uzyskać pod nr tel. 25 796 05 73.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie