Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

Strona główna

Artykuły

 • WAŻNE ZMIANY W PRZYZNAWANIU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH wyróżnione

  Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Od nowego roku m. in. świadczenie będzie przysługiwało opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłącznie do ukończenie przez nie 18 roku życia, a także będzie możliwe łączenie świadczenia pielęgnacyjnego z pracą – bez jakichkolwiek ograniczeń. Jednocześnie zlikwidowany zastanie specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

  Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

  Czytaj Więcej o: WAŻNE ZMIANY W PRZYZNAWANIU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH
 • OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

  OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

   SZANOWNI PAŃSTWO

               Rozpoczął się nabór wniosków gmin i powiatów w ramach programu resortowego Ministra Rodziny
   i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  •              dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie  o niepełnosprawności;

  •              osobami niepełnosprawnymi posiadającymi

                  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

                  - orzeczenie traktowane na równi do wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100)

  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy  w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

   Gmina Trzebieszów zamierza przystąpić do Programu " Opieka wytchnieniowa " - edycja 2024, w związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebieszowie w terminie do 13 listopada 2023.

  Ewentualną wolę skorzystania z oferowanego Programu można przesłać na adres e-mail gops@trzebeszow.gmina.pl, zgłosić osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie lub telefonicznie 25 796 0573

  Czytaj Więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024
 • Apel o pomoc

  Szanowni Państwo,
  zwracamy się z apelem o udzielenie pomocy rzeczowej osobie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce we wtorek 10 października 2023 r.
  Osoba poszkodowana została pozbawiona możliwości zamieszkiwania w budynku, który uległ zniszczeniu wraz z najważniejszym wyposażeniem i rzeczami codziennego użytku.
  Gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą i mają możliwość udzielenia pomocy
  o wsparcie w postaci:
  odzieży,
  obuwia,
  rzeczy codziennego użytku (np. kołdra, pościel, ręczniki, itp.) sprzętu AGD (lodówka, pralka),
  żywności o długim terminie przydatności do spożycia (np. makaron, kasze, konserwy), środki czystości.
  Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebieszowie pod numerem telefonu 25 796 05 73 w godz. 7.30 - 15.30
   
  Za każdą okazaną pomoc dziękujemy !
  Czytaj Więcej o: Apel o pomoc