Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

Nowa strona internetowa

Informujemy, że od 15 marca 2023 roku istnieje nowa strona GOPS w Trzebieszowie pod adresem http://www.gops.gminatrzebieszow.pl/

Dotychczasowa strona GOPS będzie dostępna pod adresem http://gopsarchiwum.gminatrzebieszow.pl/  jako strona archiwalna.