Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w miejscu zamieszkania w okresie od stycznia 2023r. do grudnia 2023r.