Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” -EDYCJA 2022

15 października 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

 

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi
  3. a) znaczny stopnień niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo
  4. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Trzebieszów do składania kart zgłoszeniowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 w terminie do 20 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebieszowie, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów lub drogą elektroniczną na adres: gops@trzebieszow.gmina.pl

Karta zgłoszeniowa do programu - Opieka wytchnieniowa do pobrania ze strony :

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-programu-1634045346.docx 

 

 

Kierownik GOPS Trzebieszów

Marzena Leszkowicz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie