Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

Projekt Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego

 

 

Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego

Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej 370 osób (w tym 260 kobiet i 110 mężczyzn) dotkniętym kryzysem i ich otoczenia poprzez specjalistyczne usługi oraz podnoszenie kompetencji 6 osób świadczących usługi interwencji kryzysowej w okresie 01.03.2024-28.02.2026r. na terenie powiatu łukowskiego.