Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

ZAPYTANIE OFERTOWE 1-2023

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. zmienionego Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. w miejscu zamieszkania w okresie od stycznia 2024r. do grudnia 2024r.