Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

 SZANOWNI PAŃSTWO

             Rozpoczął się nabór wniosków gmin i powiatów w ramach programu resortowego Ministra Rodziny
 i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

•              dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie  o niepełnosprawności;

•              osobami niepełnosprawnymi posiadającymi

                - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

                - orzeczenie traktowane na równi do wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy  w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

 Gmina Trzebieszów zamierza przystąpić do Programu " Opieka wytchnieniowa " - edycja 2024, w związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebieszowie w terminie do 13 listopada 2023.

Ewentualną wolę skorzystania z oferowanego Programu można przesłać na adres e-mail gops@trzebeszow.gmina.pl, zgłosić osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie lub telefonicznie 25 796 0573